Tag: آزمونهای آزمایشی

اصولی که کنکوری ها برای موفقیت در آزمون سراسری باید بدانند(بخش چهارم)

اصل چهاردهم :

به درصد ها و نتایج افرادی که در سال های قبل در کنکورهای سراسری شرکت کرده اند فکر نکنید. این موضوع را همواره به خاطر داشته باشید که درصد ها و نتایج هر سال کنکور سراسری مال همان سال است . اگر کسی در کنکور سراسری در سال های قبل ، با یک درصد خاص ، رتبه ای را بدست آورده است ، هیچ دلیلی ندارد شما در کنکور سال 95 با همان درصد ها ، همان نتایج را بدست آورید چرا که سطح علمی و کیفیت سوالات در هر سال با سال گذشته متفاوت است. همیشه باید برای بهتر بودن تلاش کرد .

wooden-book-shelves-bookshelves-check-1

ادامه نوشته