Tag: آزمون‌های تستی

روزهای باقی مانده تا آزمون سراسری و فرصت‌ها(بخش دوم)

در تست زنی و آزمون‌های خانگی، حتماً به نکات زیر با دقت هرچه تمامتر توجه کنید تا در جلسه آزمون سراسری، براحتی به سؤالات پاسخ دهید:
 
الف- بررسی اجمالی از سؤال‌ها داشته باشید
سؤال‌ها را به طور اجمالی بررسی کنید. راهنمایی ها را به دقت بخوانید و متوجه تعداد و نوع سؤال ها باشید و وقت خود را طبق ارزش سؤال‌ها زمان‌بندی کنید. این بررسی اجمالی می‌تواند کمک زیادی  به شما بکند و از احتمال بروز اشتباه در درک سؤالات جلوگیری نماید؛ همچنین این کار، گام اساسی برای شروع کار تست زنی است.
 
ب- زمان را در نظر داشته باشید
زمان، یکی از عواملی است که قبل از تست زدن و پاسخگویی به آزمون‌های تستی باید مدّ نظر باشد. سعی کنید که وقت خود را با توجه به ارزش هر سؤال، زمان‌بندی کنید. بسیار مهم است مدت زمانی را که برای پاسخگویی به هر سؤال در نظر می‌گیرید، با مدت زمانی که برای پاسخگویی آن سؤال تعیین شده است، هماهنگ باشد.
 
images

ادامه نوشته

سه اصل مهم و کلیدی در تست‌زنی

به طور کلی در هنگام تست زدن بایستی به سه اصل مهم و کلیدی دقت کنید که عبارتند از:

زمان، سرعت و دقت

داوطلبان و دانش‌آموزانی که در آزمون‌های آزمایشی شرکت می‌کنند بعضی وقت‌ها از عدم هماهنگی در مدت‌زمان آزمون و تعداد سؤالات ناراضی هستند. بعضی افراد مدت زیادی را صرف یک تست می‌کنند و در انتهای آزمون هنوز تعدادی از سؤالات را نخوانده‌اند. گروهی نیز به خاطر ترس از کمبود وقت خیلی از سؤالات را سطحی خوانده و سریع جواب می‌دهند و نه‌تنها نمره‌ی مثبت نمی‌گیرند بلکه به دلیل نمره‌ی منفی دچار ضرر می‌شوند و جالب است که این افراد معمولاً در انتها وقت اضافه نیز می‌آورند. مطلب زیر به بررسی این موضوع پرداخته است.

images

ادامه نوشته

استراتژی برگشت

همانطور که می دانید لازمه‌ی موفقیت در آزمون‌های تستی در کنار تسلط و یادگیری کامل مباحث، آشنایی با تکنیک‌های خاص است.این تکنیک‌ها مجموعه‌ای از روش‌هایی هستند که به شما در مدیریت عوامل دخیل در آزمون کمک می‌کنند.

استراتژی برگشت راهکاری کارآمد برای بهبود درصد پاسخ‌گویی، کاهش اشتباهات و مدیریت زمان است.

images

ادامه نوشته

سه اصل مهم در تست‌زنی

هنگام تست زدن همواره به سه اصل مهم و کلیدی زیر دقت کنید:

زمان، سرعت و دقت

دانش‌آموزانی که در آزمون‌های آزمایشی شرکت می‌کنند بعضی وقت‌ها از عدم هماهنگی در مدت‌زمان آزمون و تعداد سؤالات ناراضی هستند. بعضی افراد مدت زیادی را صرف یک تست می‌کنند و در انتهای آزمون هنوز تعدادی از سؤالات را نخوانده‌اند. گروهی نیز به خاطر ترس از کمبود وقت خیلی از سؤالات را سطحی خوانده و سریع جواب می‌دهند و نه‌تنها نمره‌ی مثبت نمی‌گیرند بلکه به دلیل نمره‌ی منفی دچار ضرر می‌شوند و جالب است که این افراد معمولاً در انتها وقت اضافه نیز می‌آورند. در این مقاله بطور کامل به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

cpc-exam-grid

ادامه نوشته

چهار عامل مهم در تست زدن

مطلب بسیار مهمی که در این مقاله قصد داریم در رابطه با فرایند تست زنی در دوران آمادگی برای کنکور سراسری بیان کنیم این است که هنگام تست زدن به چهار اصل کلیدی و مهم توجه داشته باشید.این موارد عبارتند از:

بررسی اجمالی، زمان، سرعت و دقت

1. بررسی اجمالی: سؤال‌ها را به طور اجمالی بررسی کنید. راهنمایی‌ها را به‌دقت بخوانید و متوجه تعداد و نوع سؤال‌ها باشید و وقت خود را طبق ارزش سؤال زمان‌بندی کنید.

2. زمان: زمان یکی از عواملی است که قبل از تست زدن و پاسخ‌گویی به آزمون‌های تستی باید مدنظر باشد. سعی کنید وقت خود را با توجه به ارزش سؤال زمان‌بندی کنید. بسیار مهم است که مدت‌زمانی که برای پاسخ‌گویی هر سؤال در نظر می‌گیرید با مدت‌زمانی که برای پاسخ‌گویی آن سؤال تعیین شده هماهنگ باشد. خوب است برای ایجاد این هماهنگی در منزل شرایطی شبیه به آزمون سراسری به وجود بیاورید و به تعدادی سؤال با زمانی مشخص پاسخ دهید.

standardized-testing

ادامه نوشته