Tag: آزمون آزمایشی،کنکور،برنامه،استاد حسین احمدی

دلیل موفقیت من چیست؟

به‌کارگیری فرایند خودنظارتی در مسیر مطالعه و درس خواندن برای امتحانات یا آزمون سراسری باعث شفاف شدن ذهن شما خواهد شد. وقتی شما در یک درس، درصد یا نمره‌ی خوبی کسب کنید، این یک موفقیت  و پیروزی بزرگ برای‌ شما بشمار می رود.

 بسیاری از مواقع مشاور، دوست یا پدر و مادر از شما سؤال می‌کنند چه عاملی باعث پیشرفت و موفقیتتان در امتحانات یا آزمون های آزمایشی شده است و شما بایستی جواب روشنی برای این سوال داشته باشید.

index

ادامه نوشته

نردبان موفقیت

پیوستگی در دوران جمع‌بندی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید توسط داوطلبان کنکور سراسری رعایت شود. در این دوره شما با اجرای روش سه روز یک‌بار،کنکور را شبیه‌سازی می‌کنید و سپسدر آزمون‌های آزمایشی جامع شرکت می‌کنید؛ یعنی شما حدود 8-7 بار کنکور را تجربه کرده و کتاب‌ها را مرور می‌کنید.

هر آزمون را یک پله در نظر بگیرید. با شرکت در هر آزمون و تثبیت آموخته‌ها و رفع چالش‌ها یک پله بالاتر رفته‌اید و به موفقیت نزدیک‌تر شده‌اید.تداوم تلاش و پیوستگی در کار مواردی هستند که در طی کردن این برنامه شما را به خوبی یاری خواهند کرد.توصیه می‌کنم روش سه روز یک‌بار را دقیق و کامل اجرا کرده و در آزمون های آزمایشی جامع شرکت کنید.

TADE

مسیر مطالعاتی داوطلبان برتر کنکور (1)

مسیر 1: توجه به برنامه‌ی آزمون های آزمایشی

برنامه‌ی آزمونهای آزمایشی استاندارد مسیر مطالعاتی داوطلبان کنکور را به طور کامل و جامع مشخص می‌کند و هدایت‌کننده و راهنمای داوطلبان در درست طی کردن مسیر مطالعاتی است. داوطلبان برتر با توجه به این برنامه‌ی بلندمدت، برنامه‌های شخصی و کوتاه‌مدت متناسب با روحیات خود را طراحی می‌کنند. آن‌ها با اعتماد به این برنامه با آسودگی بیش‌تری به مسیر خود ادامه می‌دهند.

Scantron and Pencil-thumb-618xauto-5022

ادامه نوشته