Tag: آزمون آزمایشی،کنکور،تست

روشي براي افزایش تعداد سؤالات درست

ساده‌ترین روش برای افزایش تعداد سوالات صحیح در یک آزمون آزمایشی یا کنکور این است که بیش‌تر درس بخوانیم و بیش‌تر تست بزنیم؛ اما بیایید این مساله را ظریف‌تر بررسی کنیم. برای این کار بهتر است هر درس را به صورت جداگانه بررسی کنیم و علت این‌که در آن درس تعداد پاسخ‌های صحیح کم است بررسی کنیم.

آیا واقعاً برای آن درس کم‌کاری کرده‌ایم و مطالعه‌ی کم‌تری داشته‌ایم؟ آیا سؤالات شک‌داری که در این درس‌ها با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم زیاد است؟ علت چیست؟ آیا مرور نداشته‌ایم یا تست و تمرین کم کار کرده‌ایم؟ یا برای پاسخ، ‌زمان کم می‌آوریم؟ برای حل این مسئله سعی کنید از تکنیک‌های تست زنی استفاده کنید. سعی کنید برای افزایش تعداد سؤالات صحیح ابتدا به سراغ سؤالات ساده‌ بروید و مطمئن شوید که تمام سؤالات ساده را پاسخ داده‌اید. علت کم بودن تعداد سؤالات صحیح برای هر دانش‌آموزی متفاوت است. سعی کنید علت را برای خودتان پیدا کنید و برای رفع آن تلاش کنید و هرگز دست از تلاش برندارید.

http://www.dreamstime.com/-image2086525