Tag: آزمون تستی و تشریحی

تفاوت آزمون‌های تستی و تشریحی

یکی از مسائلی که دانش‌آموزان و داوطلبان آزمون سراسری بیان می‌کنند این است که درس را مطالعه کرده‌ایم ولی نمی‌توانیم در تست موفق باشیم. دانش‌آموزان باید به این نکته توجه کنند که بین آزمون تستی و تشریحی تفاوت وجود دارد. چند مورد از این تفاوت‌ها را در زیر بیان می‌کنیم:

  • اصل رسیدن به جواب آخر

در آزمون‌های تستی رسیدن به جواب آخر خیلی مهم است ولی در آزمون‌های تشریحی هر قسمت نمره خاص خودش را دارد و به جواب آخر نمره زیادی تعلق نمی‌گیرد.

در بعضی از شغل‌ها اولین اشتباه آخرین اشتباه است. در آزمون‌های تستی هم موضوع همین است اگر دانش‌آموزان در پروسه دچار اشتباه شوند به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. یک توصیه اکید به دانش‌آموزان دارم و آن‌هم این‌که از امروز به دنبال رسیدن به جواب آخر باشند. به دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کنم در فرایند یادگیری حتما بعد از پایان کلاس تمرین‌هایی را که معلم در کلاس حل کرده را تا رسیدن به جواب آخر حل کنند. وقتی مثال‌های کتاب را درسی حل می‌کنند تا رسیدن به جواب آخر ادامه دهند.

images

ادامه نوشته