Tag: آزمون سراسر ی

در محاسبات عددی دقیق باشید

در تمام رشته‌های تحصیلی درس‌هایی وجود دارد که به نحوی با محاسبات عددی سروکار دارد.از جمله اشتباهاتی که دانش‌آموزان و بخصوص داوطلبان آزمون سراسری را بعد از آزمون های آزمایشی کلافه می‌کند و موجب افسوس آن‌ها می‌شود، اشتباه در روند محاسبات عددی است.

علت این اشتباهات این است که دانش‌آموز فکر می‌کند باید در حل سؤالات عجله کند تا بتواند زمان کافی برای تست‌های دیگر داشته باشد؛ در صورتی که این عجله کاملاً مضر است.

index

ادامه نوشته