Tag: آزمون های آزمايشي

40 تجربه از رتبه‌هاي برتر کنکور(بخش چهارم)

زمانی که در صحبت هایی که رتبه های برتر کنکور سراسری می کنند دقت بیشتری می کنیم مشاهده می کنیم که همه‌ي آن‌ها موارد زير را به ترتيب در موفقيت خود موثر مي‌دانند:

31- تا قبل از عيد بيش‌تر مي‌خواندند و تمرين تشریحی و تست زنی آموزشی اولویت مطالعه آنها بود ولي پرکاري در تست‌زني بویژه تست زنی سنجشی و زمان دار را به پس از تعطیلات عيد موکول مي‌کردند.
32- تست‌هاي انبوه و مشابه را دسته‌بندي مي‌کردند و همه را يکجا حل نمي‌کردند. به تدريج و در نوبت‌هاي متعدد به حل آن‌ها مي‌پرداختند.
33- با دقت پاسخ تمام تست‌ها را – حتي تست‌هايي را که به درستي جواب داده بودند – مطالعه مي‌کردند و نکات جالب توجه آن‌ها را يادداشت مي‌کردند.

url

ادامه نوشته