Tag: آفرینش

پیام روز: آغازِ پایانی تازه

سلام

نو شدن همیشه مبارک است و این روزها با تمام لحظات و دقایقش بر همه‌ی شما مبارک باد. طبیعت و آفرینش مدرسه‌ی گسترده‌ای است که کلاس‌هایش آرام و بی‌‌صدا  و به دور از هرگونه هیاهو برگزار می‌شود.

آن‌قدر آرام که برخی از ما وقتی نوای زنگ برمی‌خیزد، تازه هوشیار می‌شویم. اگرچه عنوان‌ها همیشه ثابت هستند، ولی رخدادها دائماً تازه می‌شوند. نوروز ، بهار ، تابستان ، پاییز ، زمستان و … نام‌های ثابتی هستند که همیشه تکرار می‌شوند ولی نوروز امسال مانند سال قبل نیست و زمستان هم با زمستان قبل و قبل‌تر و قبل از آن یکسان است.

index

ادامه نوشته