Tag: آلفای ذهنی استاد احمدی

چگونه حافظه خود را تقويت کنيم؟(بخش سوم)

در این بخش نیز به ادامه بیان فاکتورهایی می پردازیم که در ماندگاری مطالب در حافظه شما تاثیر بسزای دارند:
ت- تکرار
افراد بسيار کم و معدودي وجود دارند که با يک بار خواندن و مطالعه يک درس، آن را براي هميشه در حافظه خود حفظ مي‌کنند؛ پس نگران اين موضوع نباشيد که براي به خاطرسپاري مداوم و طولاني مدت يک مطلب، لازم است آن را چندين بار مرور کنيد؛ بنابراين، مکرر بخوانيد، بنويسيد، ترسيم کنيد و به ذهن بسپاريد تا موضوع کاملاً در ذهنتان ثبت شود. حفظ برخي از موضوعات به تلاش بيشتري نياز دارد و برخي ديگر سعي کمتري را مي‌طلبد؛ اما به هر حال در همه موارد، تکرار بيشتر، به خاطر سپردن بيشتري را تضمين مي‌کند؛ پس اگر درسي براي شما مشکل‌تر است، آن را بيشتر تکرار کنيد تا بر اثر تکرار، سختي مطالب از بين رفته و بيشتر در حافظه شما بماند.
 
index

ادامه نوشته