Tag: آماده شدن برای آزمون سراسری

پیام روز: دیر یا هرگز؟!

سلام

«گاهی وجود برخی مشکلات و یا ناآگاهی‌های ریز و درشت سبب می‌شود تا در شروع فعّالیّتی تأخیر داشته باشید. امّا وقتی آگاهی‌تان کامل می شود و یا از مشکلات و موانع رها می‌شوید، بدون شک از آن به بعد عذر و بهانه‌ای برای توقّف و یا تأخیر و تعویق فعّالیّت‌ها ندارید و هر تأخیر مساوی با عالمانه و عامدانه دور کردن خویش از موفّقیّت است. کسانی را سراغ دارم که پس از رفع مشکلات و یا آگاهی یافتن درست از شرایط بازهم فعّالیّت و تلاش را به تأخیر می‌اندازند.»

یکی از همکلاسی‌ها حرف‌های مشاورمان را قطع کرد و گفت:«کسی که یک فعّالیّت علمی مثل مطالعه و درس خواندن با هدف آماده شدن برای آزمون سراسری با آن همه خصوصیّات و ویژگی‌ها را به هر دلیلی با تأخیر آغاز می‌کند ، بهتر نیست اصلاً شروع نکند؟»

index

ادامه نوشته