Tag: آموزه‌های تحصیلی

رفع اشکال مبحثی پس از هر آزمون

رابطه‌ی قابل تأملی بین میزان موفقیت تحصیلی و نوع اجرای آموزه‌های تحصیلی وجود دارد. این آموزه‌ها می‌توانند در شرایط کاملاً عادی اجرا شوند و نوعی رفع تکلیف باشند. احتمالاً در این شرایط یک کارنامه‌ی عملکرد معمولی با رضایتمندی متوسط از عملکرد خودتان خواهید داشت؛ اما در اجرای هر آموزه‌ای یک «سبک برتر» وجود دارد که این موضوع همیشه زنگ پیشرفت و موفقیت را برای افراد سخت‌کوش به صدا در می‌آورند.

بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون آزمایشی یک آموزه‌ی بسیار مهم برای شرکت‌کنندگان در آزمون‌های برنامه‌ای است. کلید انجام مطالعه‌ موفق در دوره‌ی آماده‌سازی هر آزمون، در اختیار داشتن تحلیل جامعی از وضعیت درسی آزمون‌های گذشته است.

images

ادامه نوشته