Tag: آینده‌ای روشن و مترقّی

از تصمیم تا اجرا

سلام

از زمانی که تصمیم می‌گیریم به هدفی دست پیدا کنیم تا زمانی‌که هدف را دست یافته می‌بینیم، زمان خاصّی سپری می‌شود. این مدّت به نوع هدفی که انتخاب می‌کنیم و هم‌چنین زمانی که برای دست‌یابی آن نیاز داریم ، وابسته است.

در تمام طول  این زمان ، لازم است ثابت قدم و استوار باشیم. اصلا هیچ تفاوتی نمی‌کند که در ابتدای راه هستیم یا در میانه‌ی آن به‌سر می‌بریم و یا حتّی با پایان مسیر چند گامی بیش‌تر فاصله نداریم. مهم این است که بر تصمیم خود استوار باشیم و تحت هیچ شرایطی هدف‌مان را فراموش نکنیم. 

images

ادامه نوشته