Tag: آینده نگری

فلسفه ای برای موفقیت…

 فلسفه مورچه داراي 4 بخش عمده است که عبارتند از :

بخش اول
«مورچه ها هرگز تسليم نمي‌شوند.»
فلسفه خوبي است؛ اگر آنها به سمتي پيش بروند و شما سعي کنيد که متوقفشان کنيد به دنبال راه ديگري مي‌گردند: بالا مي‌روند، پايين مي‌روند، دور مي‌زنند. آنها به جست و جوي خود براي يافتن راه ديگر ادامه مي‌دهند. چه فلسفه کارآمدي! اينکه هرگز و تحت هیچ شرایطی از جست و جوي راهي که تو را به مقصد مورد نظر مي‌رساند دست نکشي.
 
images

فلسفه مورچه ای دارای 4 بخش است

بخش اول

((مورچه ها هرگز تسلیم نمی شوند.))

فلسفه بسیار خوبی است؛ اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید که متوقفشان کنید به دنبال راه دیگری می گردند:بالا می روند، پایین می روند، دور می زنند.

آنها به جست و جو خود برای یافتن راه دیگر ادامه می دهند و تحت هیچ شرایطی دست از تلاش برای رسیدن به هدفشان بر نمی دارند. چه فلسفه کار آمدی! اینکه هرگز از جست و جوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر می رساند دست نکشی.

index

ادامه نوشته

کوله پشتي کنکوري هاي 95 – بخش چهارم

 فلسفه مورچه داراي 4 بخش عمده است که عبارتند از :

بخش اول
«مورچه ها هرگز تسليم نمي‌شوند.»
فلسفه خوبي است؛ اگر آنها به سمتي پيش بروند و شما سعي کنيد که متوقفشان کنيد به دنبال راه ديگري مي‌گردند: بالا مي‌روند، پايين مي‌روند، دور مي‌زنند. آنها به جست و جوي خود براي يافتن راه ديگر ادامه مي‌دهند. چه فلسفه کارآمدي! اينکه هرگز و تحت هیچ شرایطی از جست و جوي راهي که تو را به مقصد مورد نظر مي‌رساند دست نکشي.
 
Blog-Topic-Ideas