Tag: ابتکار و نوآوری

به وظایف تان تعهد داشته باشید

سلام

حوصله داشتن و صرف وقت، خارج از حدِّ انتظار و توقّع کاری است که افراد زیادی موفّق با انجام آن نمی‌شوند. اصولاً ادامه ندادن کار و فعّالیّتی که آغاز می‌شود ، دشمن ابتکار و نوآوری، خلّاقیّت و موفّقیّت است.

تعداد کمی از افراد وجود دارند که وقتی پروژه‌ی در حال انجام‌شان طولانی می‌شود و زمان آن بیش از حدِّ طبیعی طول می‌کشد ، مأیوس و ناامید نمی‌شوند. اغلب در چنین شرایطی ، یأس و دلسردی سبب رها شدن کار و فعّالیّت می‌شود. اما خوب به خاطر داشته باشید که این عادت اشتباه فقط و فقط با یک تغییر نگاه اصلاح می‌شود.

index

ادامه نوشته