Tag: ابزارهای مطالعه

هفت گام کلیدی مطالعاتی

در این مقاله به بیان هفت گام کلیدی برای داشتن یک مطالعه مفید و با کیفیت خواهیم پرداخت.

گام اول: به مطالعه‌ی خود نظم بدهید

برای هر درس یک دفتر داشته باشید و مطالب مهم را به صورت سازمان‌یافته در آن وارد کنید. نکات مهم و کلیدی آزمون‌های آزمایشی و تست‌های مهم و نکته دار را جمع‌آوری کنید و در آن یادداشت کنید. هنگامی که برای مطالعه آماده می‌شوید تمام ابزارهای مطالعه را برای خود فراهم کنید. برای خود اهداف کوتاه و بلندمدت تنظیم کنید.

گام دوم: برای مطالعه‌ی خود زمان و مکانی خاص در نظر بگیرید

بر اساس تحقیقات پژوهشگران بهترین ساعات مطالعه بین 6 صبح تا 12 ظهر و 5 بعد از ظهر تا 9 شب است. هم‌چنین محیطی را صرفاً برای مطالعه‌ی خود در نطر بگیرید که از نور کافی و مناسب برخوردار باشد.

images

ادامه نوشته