Tag: ادراک‌

خودشناسی یا خود دانی ، مسئله این است!

سلام

تا به حال چقدر خودتان را شناخته‌اید؟ پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش از سوی شما ارائه می‌شود اما چقدر از میزان اطلاعاتی که از خودمان تاکنون به‌دست آورده‌ایم مصداق بارز خودشناسی است.

اینکه چه رنگی را دوست داریم و یا چه غذایی مورد علاقه ماست خودشناسی محسوب نمی‌شود. خودشناسی یعنی آگاهی یافتن از برخی ادراک‌ها و باورهای درونی که به کار بردن و یا تغییر آنها و افزایش آنها می‌تواند موجب تغییر نتایج و خروجی کارهای ما شود.

برای مثال اینکه شما متوجه شده باشید که یکی از دلایل عدم دستیابی به نتایج مطلوب در درس ریاضی یا فیزیک کم بودن میزان تمرین و حل نمونه از سوی شماست شما را به سوی دستیابی به نتایج بهتر در این درس هدایت می‌کند، این یعنی خودشناسی، در اینجا شما مسیری جدید پیش روی خودتان گشوده‌اید که می‌تواند دنیای متفاوتی برایتان بسازد.بنابراین خودشناسی یعنی نگاه عمیق‌تر به آنچه درونتان وجود دارد و می‌تواند در صورت استفاده بزرگ‌ترین عامل محرک برای رسیدن به اهداف و در نهایت کلید موفقیت و پیروزیتان باشد.

success-key