Tag: ادراک

خودت را بشناس. خود خودت را!

تا به حال چقدر خودتان را شناخته‌اید؟

پاسخ‌های متفاوتی به این  پرسش از سوی شما ارائه می‌شود اما چقدر از میزان اطلاعاتی که از خودمان تاکنون به‌دست آورده‌ایم مصداق بارز خودشناسی است. بایستی این مساله مهم را به خاطر داشته باشید که اینکه چه رنگی را دوست داریم و یا چه غذایی مورد علاقه ماست خودشناسی محسوب نمی‌شود.

index

ادامه نوشته