Tag: ارزیابی بعد از آزمون

ارزیابی برای یادگیری

شاید خیلی از شما دوستان تا به حال پیش خود فکر کرده‌اید که چرا باید پس از آزمون آزمایشی، سؤالات آزمون را با دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم؟

ارزیابی بعد از آزمون می‌تواند حکم بازیابی اطلاعات را برای شما داشته باشد؛ زیرا شما سر جلسه‌ی آزمون سعی  می‌کنید با فکر کردن روی سؤالات به پاسخ آن‌ها برسید و بعضی از سؤالات برای شما بسیار آشنا هستند ولی پاسخ‌های آن‌ها را فراموش کرده‌اید. بنابراین زمانی که بعد از آزمون به سراغ ارزیابی می‌روید و سؤالات را بررسی می‌کنید با سرعت خیلی بیش‌تری آن‌ها را یاد می‌گیرید؛ چرا که ذهن شما در ساعاتی قبل درگیر این سؤالات شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با ارزیابی به‌موقع آزمون یادگیری شما بیش‌تر می‌شود.

بنابراین به شما توصیه می‌کنم که حتماً در هفته‌ی اول بعد از آزمون، نگاهی بر سؤالات آزمون خود داشته باشید؛ زیرا تجربه نشان داده است که هر چه میزان مرور سؤالات بیش‌تر شود می‌توانید با سرعت بیش‌تری بر مباحث مورد نظر تسلط پیدا کنید.

index