Tag: اساد حسین احمدی

نیم‌سال دوم، آغازی مهم‌تر است؛ چرا؟

دانش‌آموزان عزیز! امیدوارم امتحانات نیم‌سال اول را به خوبی پشت سر گذاشته و توانسته باشید تا به خوبی متوجه نقاط ضعف و قوت خود شده باشید. همه‌ی دانش‌آموزان و به ویژه داوطلبان کنکور می‌دانند که نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر است.

باید در نیم‌سال دوم با انگیزه بالاتر و به طور جدی‌تری درس بخوانید و برنامه‌ریزی دقیق‌تری را برای خود در نظر بگیرید و چون با پایان امتحانات نیم‌سال اول، کارنامه‌ی نیم‌سال اول را دریافت می‌کنید با توجه به کارنامه‌ی خود و تجزیه و تحلیل دقیق آن می‌توانید متوجه شوید در کدام درس‌ها در نیم‌سال گذشته کم‌کاری کرده و در این درس‌ها نیاز به تمرین و مرور بیش‌تری دارید و کدام درس‌ها را به خوبی یاد گرفته‌اید؛

character and magnifying glass

ادامه نوشته