Tag: اسامـي‌ معرفي‌‌شدگان‌ رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌متمرکز آزمون‌ سراسري‌ 95

چهارشنبه روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد: اسامـی‌ معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌‌های‌ نیمه‌‌متمرکز آزمون‌ سراسری‌ ۹۵

پیرو اطلاعیه مورخ ۲۹/۶/۹۵ بدین‌‌وسیله‌ به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکز آزمون سراسری سال۱۳۹۵ می‌رساند که اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی مربوط در روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۷/۹۵ از طریق سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی: www.sanjesh.org اعلام خواهد شد.

کلیه معرفی‌شدگان باید مطابق برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی اعلام خواهد شد، برای انجام مراحل ‌مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش رشته‌ نیمه‌متمرکز مربوط به محل‌های تعیین شده مراجعه نمایند.

روابط عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشـــــور

index