Tag: استفاده صحیح از زمان

چند دقیقه دیرتر، فرصتی استثنایی!

چند دقیقه ‏ای گذشته بود و هنوز از حضور معلّم خبری نبود. صدای همهمه و شلوغی بچه ها فضای کلاس را پر کرده بود. کم‏تر می‏شد کسی را پیدا کرد که سرجای خودش نشسته باشد. چند نفری هم که در جای خودشان نشسته بودند، تلاش می‌کردند تا به هر نحوی که شده صدای‌شان را به طرف دیگر کلاس برسانند.

به زحمت می‌شد کلام واضح و روشنی را در این هیاهو تشخیص داد. اگرچه در این غوغا من هم بی نصیب نبودم ولی چشم می‌چرخاندم تا حبیب را پیدا کنم. برایم مهم بود که او در این بلوا چه می‌کند. سرانجام گوشه‌ی کلاس و درست سرّجای خودش او را یافتم. در حال تست زدن بود.

images

ادامه نوشته

آغاز تمام شدن‌ها !

سلام

گذشت.

تعطیلات عید نوروز و روزهایی که فرصت انجام بسیاری از کارها و فعّالیّت‌ها را داشتیم گذشت.

برخی از این زمان استفاده بردند و فرصتی را که در اختیار داشتند قدر دانستند و برخی دیگر … .

index

ادامه نوشته