Tag: استقامت و پایداری

برای رسیدن به اهدافتان، دست از تلاش نکشید

جایی خواندم: «زندگی ،دائماً استقامت و پایمردی ما را مورد آزمایش قرار می‌دهد، و بزرگ‌ترین پاداش‌های زندگی متعلّق به کسانی است که برای رسیدن به خواسته‌های‌شان هرگز از تلاش باز نمی‌ایستند و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کن. این افراد قادر هستند کوه‌ها را جابه‌جا کنند! ممکن است ساده به نظر برسد، ولی این همان تفاوتی است که میان دو گروه از انسان‌ها وجود دارد؛ کسانی که زندگی ایده‌آل دارند و کسانی که زندگی‌شان در حسرت سپری می‌شود.»

اکنون فکر می‌کنم مهم نیست گوینده‌ی این عبارت نغز ـ که چندین بار باید آن را خواند ـ کیست ، بلکه نکته کلیدی و مهم این است که من قرار نیست عمر و زندگی خود را در حسرت سپری نمایم. شاید به ایده‌آل‌های خود در زندگی نیز دست پیدا نکنم ولی اطمینان دارم سرانجام شادمان و سربلند خواهم بود.

چون می‌توانم با افتخار سرم را بالا بگیرم و بگویم: « برای رسیدن به اهدافم تلاشم را کردم و آن‌چه به دست آورده‌ام ، پاداش زحمتی است که کشیدم.»

index