Tag: اصول برنامه‌ریزی

اصول صحیح برنامه‌ریزی

اولین و مهم ترین نکته در رابطه با برنامه ریزی این است که از آن جایی که روحیات، تفکرات و نیازهای هر فرد با دیگری متفاوت است و هر کس خود، بهتر از دیگران به ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت خود واقف است، برنامه ریزی باید حتما به دست خودتان صورت گیرد.

این کار از لحاظ روانی نیز انگیزه لازم را برای اجرای برنامه و تلاش بیشتر به وجود می آورد. البته تهیه برنامه مناسب در اولین قدم، بدون اشکال نخواهد بود و ممکن است نتایج مطلوب، فوری به دست نیایند که این، به هیچ وجه نشانه کمی استعداد و توانایی شما و یا ناکارآمد بودن برنامه ریزی نیست؛ بلکه رسیدن به موفقیت، نیاز مُبرم به صبر و پشتکار دارد.

images

ادامه نوشته