Tag: اصول تست زنی برای کنکور

خروار خروار یا مثقال مثقال

«همیشه به شما و حرف‌های‌تان اطمینان کامل داشته‌ام امّا این که می‌گویید روش تست زدنم مناسب نبوده است را اصلا و ابدا قبول ندارم. از هر فصلی که قرار بوده است در آزمون آزمایشی بیاید ۵۰۰ تا ۷۰۰ تست زده بودم. به نظر شما آیا این مقدار تست مناسب نبوده است؟» ساعت مشاوره بود و این حرف‌های دوستی که درصد یکی از درس‌هایش در آزمون بسیار کمتر از چیزی شده بود که انتظار داشت.

واقعیت این بود که این اشکال بسیاری از ما بود و حالا انتظار پاسخی روشن داشتیم. مشاورمان گفت:«یک پرسشم را جواب بده تا بگویم چرا تست زدنت مناسب نبوده است. تست‌های هر فصل را چه زمانی زدی؟» دوستم پاسخ داد:«در سه روز متوالی . هر روز تست‌های یک فصل را پاسخ دادم.» مشاورمان گفت:«حیف که می‌خواهیم به اشکالات بیش‌تری برسیم، اگر فرصت بود با یکی دو پرسش دیگر خودت اشکال کار را پیدا می‌کردی. حالا گوش کن.

personality-test

ادامه نوشته