Tag: اصول شاد زیستن

زندگی کن!

زندگی را زندگی کنید …

در تمام زندگی و حتّی هم‌اکنون که دوران پرفراز و نشیب تحصیل و علم‌اندوزی را طی می‌کنید اتفاقات و شرایط گوناگونی برای‌تان پیش می‌آید و فرصت‌ها و موقعیت‌های زیادی اطراف‌تان را احاطه کرده است.

اگر این اصل کلیدی و البته بدیهی را در هر زمان و تحت هر شرایطی خوب به خاطر داشته باشیم که بدانیم که زندگی یک فرصت بزرگ حیات و هدیه گرانبهای الهی است ، خودمان را درگیر هر موضوع یا پیشامد ساده و پیش افتاده‌ای نخواهیم کرد.

plywood-print-live-your-life

ادامه نوشته