Tag: اصول صحیح تغذیه ای

پیام روز: درس و تحصیل با تغذیه!

سلام

می‌دانید که مسائل و مباحث تغذیه‌ای بسیار مهم هستند؟

می‌دانید تغذیه سالم و مناسب روی فعّالیّت‌های درسی و تحصیلی شما تأثیر مستقیم دارد؟

لازم است اصول و عادت‌های صحیح تغذیه‌ای را فرا بگیرید و رژیم غذایی مطلوبی را برای خود تنظیم نمایید.

-3804

ادامه نوشته