Tag: اصول مشاوره

راهنما بزن و بپیچ!

گاهی با خودمان فکر می‌کنیم که چرا فلان معضلات و مسائل و مشکلات در درون ماست و مدام با آنها دست به گریبان هستیم یا با افراد متخصص و مشاوران در این زمینه گفتگو می‌کنیم و از برخی عادتها و فرآیندهای اشتباه و کندکننده‌ای که درونمان است شکایت می‌کنیم و درخواست می‌کنیم به ما ابزار یا مسیر بهبود و تغییر این وضع را آموزش دهند. بهتر است در این حالت از روش تجربه‌گرایی استفاده نمایید.

یعنی ببینید برخی افکار و یا اعمال که مرتب آنها را مرتکب شده‌اید یا هر از گاهی آنها را انجام داده‌اید، تا چه اندازه به شما سود و منفعت رسانده و یا تا چه اندازه به شما ضرر و آسیب وارد کرده، اگر پس از این بررسی متوجه شوید که سود و منفعتی برایتان به همراه داشته که هیچ اما اگر آسیب و ضرری به همراه داشته بدانید که پس با تکرار و ادامه این وضع نه‌تنها چیزی تغییر نخواهد کرد بلکه همچنان نتایج منفی و آسیب‌ها در راهند و پیش خواهند آمد در حالیکه اگر مسیرتان را به درستی تغییر دهید به نتایج بهتر و مطلوب تری دست خواهید یافت، لذا باید این رویه و مسیر را تغییر دهید تا بتوانید اتفاق جدید و رضایت‌بخشی را ایجاد کنید.

images