Tag: اصول کلیدی برنامه ریزی درسی

اصول کلیدی برنامه‌ریزی درسی و تحصیلی

امور درسی یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که اهمیت بالایی در سایر جنبه های زندگی دارد. هیچ فعالیتی بدون برنامه ریزی کامل نخواهد بود به ویژه مسائل درسی و تحصیلی که اهمیت بیشتری دارند . لذا در این مقاله به طور اجمالی به بیان اصول کلیدی برنامه ریزی درسی و تحصیلی خواهیم پرداخت.

اهداف خود را روشن کنید

برای برنامه‌ریزی در تمام امور باید اهداف دقیق و روشنی داشته باشید. این مسئله در برنامه‌ریزی تحصیلی اهمیت بیش‌تری دارد. برای خود روشن کنید که اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شما چیست.

مثال:

هدف بلندمدت: قبولی در کنکور تجربی در رشته پزشکی در دانشگاه سراسری

هدف کوتاه‌مدت: مطالعه‌ی فلان درس‌ها در این ماه یا در این هفته و رسیدن به بودجه بندی آزمون آزمایشی

index

ادامه نوشته