Tag: اطلاعات

به اهداف خود فکر کنید

انسان‌ها در زندگی دو نوع هدف دارند:

  1. اهداف کوتاه‌مدت
  2. اهداف بلندمدت

اگر در انتخاب اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت درست عمل کنیم، این اهداف در جهت همدیگر هستند و برعکس اگر در انتخاب آن‌ها دقت نشود، جلوی پیشرفت ما را می‌گیرد.

فرض کنید هدف بلندمدت شما کسب مدرک دکتری در رشته‌ی تحصیلی مورد نظرتان است. در صورتی می‌توانید به این مهم دست یابید که این هدف بلندمدت را به اهداف کوچک‌تر تقسیم کنید. باید بدانید که تنها از این راه به هدف خود می‌رسید. درواقع با تقسیم هدف، شما به اهداف کوتاه‌مدت خود دست می‌یابید و نقشه‌ی حرکت شما مشخص می‌‌شود.

Clear strategy and leadership solutions

ادامه نوشته

اصول یک مطالعه کارآمد(بخش اول)

به طور کلی مطالعه یعنی خواندن كتاب یا نوشته ای که ما را به بخشی از هدف خود در تأمین نیازهایمان می رساند. دانش آموزان برای بهبود و افزایش توان یادگیری باید اصولی را قبل از مطالعه، هنگام مطالعه و بعد از مطالعه به دقت رعایت كنند.در بخش اول از این سلسله مقالان به بیان اصول قبل از مطالعه می پردازیم.

* اصول قبل از مطالعه

تعیین دقیق هدف: انگیزه و هدف یكی از مهمترین عوامل یادگیری است كه روند آن را آسان و سریع می كند. بنابراین باید قبل از مطالعه هدف خود را به روشنی مطرح كنید. به طور مثال انتظار دارید چه میزان خبر و اطلاعات از مطلبی را كه می خوانید به دست آورید شما باید در انتخاب هدف مطالعه، به نكته های اصلی و مهم دقت كنید و مطالب كلیدی را برگزینید که این نکته کلیدی برای یک مطالعه موثر به شمار می آید.

images

ادامه نوشته