Tag: اطمینان خاطر

پیام روز: رمزی برای کشت و کار!

سلام

هرگاه حال و حوصله‌ی درس خواندن ندارم ، یکی از کتاب‌های کهن ادبیّات فارسی را ورق می‌زنم و یکی دو حکایت را می‌خوانم. این کار توصیه‌ی دبیر ادبیّات‌مان است. کار بدی هم نبوده است.

هم فارسی خواندنم روان‌تر و هم پاسخ گویی به تست‌های املا برایم ساده‌تر شده است. دیروز هم همین کار را کردم. اگرچه حکایت برایم تکراری بود ولی درسی که در انتهای آن گرفتم بسیار ارزشمند است.

images

ادامه نوشته