Tag: اعلام نتايج آزمون سراسري

سخنی با داوطلبانی که می گویند:حتماً اشتباه شده است!

 «کجا باید اعتراض کنم؟»

این عبارت را هر سال بعد از اعلام نتایج اولیه داوطلبان و اطلاع آنها از رتبه کنکورشان و بعد از اعلام نتایج نهایی و اسامی قبول شدگان به دفعات می‌شنوم. آنها معتقدند که به احتساب خودشان درصدهای بهتری کسب می کردند و یا با این درصدها رتبه بهتری باید داشته باشند، و در نهایت می‌گویند سازمان سنجش آموزش کشور حتماً اشتباه کرده است که آنها در دانشگاه و رشته مورد نظرشان پذیرفته نشده‌اند؛ چون چند مشاور انتخاب رشته به آنها گفته‌اند که حتماً در فلان یا بهمان رشته پذیرفته خواهند شد!
 
تعدادی از آنها می‌گویند که سال یا سال­های گذشته با درصدهای مشابه آنها، داوطلبان رتبه بهتری کسب کرده‌ یا با  رتبۀ آنها در رشته‌ای که آنها امید داشته‌اند در آن رشته قبول شوند، پذیرفته شده‌اند و باید برای آنها نیز شرایطی مشابه باشد و اگر نباشد، این موضوع، بیانگر اشتباه سازمان سنجش است.
 
950623_42390