Tag: افراد متخصص و مشاور

پیام روز: راهنما بزن و بپیچ!

سلام

گاهی اوقات با خودمان فکر می‌کنیم که چرا فلان معضلات و مسائل در درون ماست و با آنها دست به گریبان هستیم.

یا با افراد متخصص و مشاوران گفتگو می‌کنیم و از برخی عادتها و فرآیندهای اشتباه و کندکننده‌ای که درونمان است شکایت می‌کنیم و درخواست می‌کنیم به ما ابزار یا مسیر بهبود و تغییر این وضع را آموزش دهند. اما بهتر است در این حالت از روش تجربه‌گرایی استفاده نمایید.

index

ادامه نوشته