Tag: افراد متخصص

تغییر کن ، موفّق شو!

سلام

گاهی اوقات یا زمان‌هایی با خودمان فکر می‌کنیم که چرا فلان معضلات و مسائل در درون ماست و با آنها دست به گریبان هستیم، یا با افراد متخصص و مشاوران گفتگو می‌کنیم و از برخی عادتها و فرآیندهای اشتباه و کندکننده‌ای که درونمان است شکایت می‌کنیم و درخواست می‌کنیم به ما ابزار یا مسیر بهبود و تغییر این وضع را آموزش دهند.

بهتر است در این حالت از روش تجربه‌گرایی استفاده نمایید یعنی ببینید برخی افکار و یا اعمال که مرتب آنها را مرتکب شده‌اید یا هر از گاهی آنها را انجام داده‌اید تا چه اندازه به شما سود و منفعت رسانده و یا تا چه اندازه به شما ضرر و آسیب وارد کرده است.

index

ادامه نوشته