Tag: افراد نابغه

یک راه از آن هزاران!

حوصله داشتن و صرف وقت، خارج از حدِّ انتظار و توقّع، کاری است که افراد زیادی موفّق به انجام آن نمی‌شوند. اصولاً ادامه ندادن کار و فعّالیّتی که آغاز می‌شود، دشمن ابتکار، خلّاقیّت و موفّقیّت است.

تعداد کمی از افراد وجود دارند که وقتی پروژه‌ی در حال انجام‌شان طولانی می‌شود و زمان آن بیش از حدِّ طبیعی طول می‌کشد ، مأیوس و ناامید نمی‌شوند. اغلب در چنین شرایطی، یأس و دلسردی سبب رها شدن کار و فعّالیّت می‌شود. این عادت اشتباه با یک تغییر نگاه اصلاح می‌شود.

images

ادامه نوشته