Tag: افزایش تراز

به جای «باید» بگو «می‌توانم»

من باید در آزمون‌های آزمایشی پیشرفت کنم و افزایش تراز داشته باشم.

من باید بیش‌تر از دوستانم درس بخوانم و به مراتب موفق‌تر از آن‌ها باشم.

من باید همه‌ی درس‌ها را مطالعه کنم و هیچ نقطه‌ی ضعفی در هیچ مبحثی نداشته باشم.

من باید افزایش ساعت مطالعه داشته باشم؛ من باید پیشرفت کنم؛ من باید موفق شوم؛ من باید بهترین باشم و جمله‌های دیگری از این دست.

تکرار این جمله‌ها و تأکید روی بایدها، به غیر از ایجاد اضطراب، استرس، نگرانی و از دست دادن آرامش خاطر چه فایده‌ی دیگری می‌تواند داشته باشد؟

Screen-shot-2013-02-10-at-12.17.52-AM

ادامه نوشته