Tag: افزایش دقت هنگام مطالعه

تعیین هدف در هنگام مطالعه

یکی از عوامل بسیار کلیدی مهم در ایجاد تمرکز حواس و افزایش دقت هنگام مطالعه و درس خواندن، آگاهی از هدف مطالعه است.

برای این منظور، حتماً پیش از مطالعه برای خود مشخص کنید که هدفتان چیست. گفتن این جملات که «هدف من یادگیری این فصل است» یا «هدفم این است که نمره‌ یا درصد بالایی در آزمون بگیرم» نادرست است؛ زیرا این‌ها هیچ کدام هدف نیستند.

اهداف، وقتی قابل دسترسی‌اند که مشخص، دقیق، روشن و واضح باشند. شما باید هدف‌ها را از داخل فصل‌‌ها استخراج کنید. مثلاً بگویید: «هدف من این است که بدانم در آینه‌های مقعر، افزایش فاصله‌ی کانونی چه تغییراتی در تصویر ایجاد می‌کند».

images

ادامه نوشته