Tag: افزایش ساعت مطالعاتی

سختی و آسانی آزمون را شما تعیین می‌کنید

برای چند لحظه تمام تکنیک‌هایی را که برای مدیریت زمان آزمون و مدیریت تست‌زنی در منزل و پاسخ‌گویی به سؤالات تشریحی در امتحانات به شما ارائه شده است،با خود مرور کنید و بعد به سراغ ادامه متن بروید.

حلقه‌ی رابط تمام این تکنیک‌ها فارغ از این‌که در جلسه‌ی آزمون تشریحی پایان نیم‌سال هستید یا آزمونی تستی نظیر آزمون‌های آزمایشی و آزمون کنکور، توانمندی شما در تشخیص سؤالات ساده و دشوار و سؤالات بینابین این دو گروه است.

خبر خوب و نکته‌ی مثبت در این میان این است که این توانمندی و مهارت کاملاً درونی بوده و به خود شما بستگی دارد. پس بهترین ابزار برای موفقیت در یک امتحان یا آزمون، خواه سخت و خواه آسان، در جلسه‌ی آزمون به همراه شماست؛ زیرا شما با فراشناخت قوی و البته مدیریت هوش هیجانی در جلسه‌ی آزمون شرکت کرده‌اید.

mind-chatter-298x300

ادامه نوشته