Tag: افزایش سهم سوابق تحصیلی در کنکور

گام‌های آهسته در مسیر افزایش سهم سوابق تحصیلی در کنکور

نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که سرانجام حذف کنکور و افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان به کجا رسید، اظهار داشت:‌ شورای سنجش و پذیرش دانشجو هر سال جلساتی را برگزار می‌کند که درخصوص افزایش سهم سوابق تحصیلی برای پذیرش داوطلبان دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

رضا صابری افزود:‌طبق قانون باید تا سال 98، 85 درصد دانشجویان بدون برگزاری آزمون وارد دانشگاه‌ها شوند و 15 درصد از پذیرش دانشگاه‌ها با برگزاری آزمون و سوابق تحصیلی باشد. ویدر ادامه صحبت های خود در این رابطه افزود:‌ نقطه شروع کار برای پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها سهم 25 درصدی سوابق تحصیلی بود اما همچنان سهم سوابق تحصیلی در 25 درصد متوقف مانده است.

index

ادامه نوشته