Tag: افزایش قدرت تمرکز

چند کار کوچک برای یک قدم بزرگ!

سلام

خیلی با امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی فاصله نداریم. آمادگی برای امتحانات را از همین روزها باید آغاز کنید.

همین روزهاست که باید فعّالیّت مطالعاتی را شدّت دهید و درست در همین زمان است که باید از کیف خود شکلات مورد علاقه‌ی خود را بیرون آوردید و بخورید. کاکائوهای تلخ بهترین ماده برای از بین بردن استرس‌ها هستند. این نوع شکلات‌ها ، هورمون‌های مولّد استرس را در بدن از بین می برند.

close up of chocolate bar on white background with clipping path

ادامه نوشته