Tag: افزایش کیفیت مطالعه

راههای افزایش کیفیت مطالعه(بخش ۳ از ۴)

یادگیری در کلاس

در درس هایی که موفق تر هستید یادگیری تان در کلاس درسچ گونه است؟ آیا قبل از کلاس خودتان را برای کلاس آماده می کنید؟ چگونه؟ آیا قبل از کلاس پیش خوانی دارید ؟ تمرکزتان در کلاس چگونه است ؟ آیا در کلاس حضور فعال دارید و با دقت و تمرکز به درس گوش فرا می دهید؟ از دبیرتان سوال می پرسید به پرسش ها پاسخ می دهید؟ در جریان کلاس فعالیت ذهنی دارید هم زمان با تدریس معلم مساله و تمرین حل می کنید ؟ برای خودتان سوال و مساله طرح می کنید؟ به پرسش های دیگران پاسخ می دهید؟

بنابراین فاکتورهای کلیدی و تعیین کننده برای افزایش یادگیری در کلاس عبارتند از: پیش خوانی ، حضور فعال و با تمرکز بالا درکلاس ، فعالیت ذهنی همراه با تدریس دبیر.

gg

ادامه نوشته

راههای افزایش کیفیت مطالعه(بخش ۴ از ۴)

درس هر روز در همان روز

آیا در درس هایی که موفق تر هستید درس هر روز را درهمان روز می خوانید ؟

چند ساعت پس از کلاس درس همان روز را می خوانید ؟

آیا با دوباره خواندن جزوه ی کلاس شروع می کنید ؟ یا این که بازیابی را ترجیح می دهید و بدون این که به جزوه نگاه کنید سعی می کنید آموخته های خود را به خاطر بیاورید و بازیابی کنید و سپس به سراغ یادداشت ها و جزوه هایتان بروید ؟

برای شما کدام مهم تر است، بازیابی یا بازخوانی ؟

gg

ادامه نوشته

راههای افزایش کیفیت مطالعه(بخش ۲ از ۴)

کشف روش از موفقیت ها

این موضوع امروزه به خوبی ثابت شده است که بهترین نمره ها نتیجه ی بهترین روش ها هستند.

هر دانش آموزی روش های یادگیری مخصوص به خود را دارد . دانش آموزانی که روش هایشان را می شناسند و می توانند آن ها را به طور واضح و شفاف برای خود و دیگران توضیح دهند ازدیگرانی که نمی توانند روش هایشان را بگویند نتیجه ی بهتری می گیرند و نتایجشان پایدارتر و دائمی تر است . زیرا آن ها وقتی از درستی روش هایشان مطمئن می شوند به سادگی روش هایشان را تغییر نمی دهند و راهکارهای درست را به طور پیوسته ادامه می دهند . توصیه من این است که روش هایتان را درجایی بنویسید و به تدریج و هر گاه که نکته ی جدیدی در روش های خودتان کشف کردید به آن مجموعه اضافه کنید . شاید در ابتدا نتوانید خیلی خوب و منسجم ، روش هایتان را توضیح دهید . مهم نیست به تدریج این توانایی تان کامل تر می شود وقتی روی روش هایتان مسلط شدید موفقیت هایتان بیشتر تضمین می شود .

gg

ادامه نوشته

راههای افزایش کیفیت مطالعه(بخش ۱ از ۴)

به طور کلی می توان گفت که کیفیت مطالعه دو بخش مهم دارد که عبارتند از:

۱- وضوح و شفافیت در روش ها

 یعنی این که هر فردی روش های مناسب خود را برای مطالعه و درس خواندن بشناسد و بتواند به طور واضح روش های خود را بیان کند و بنویسد .

۲- تعادل داشتن در مطالعه 

یعنی در بخش های مختلف مطالعه ، هر فردی متناسب با وضعیت خود و نیازهایی که دارد تعادل های مطالعاتی را رعایت کنید و از افراط و زیاده روی در بعضی کارها و کم کاری در زمینه های دیگر بپرهیزد . تکمیل منظم و مستمر دفتر برنامه ریزی بوِزه ثبت ساعات مطالعه هفتگی در زمینه ی تعادل بسیار موثر و راهگشاست . 

gg

ادامه نوشته

راههای افزایش ساعت مطالعه چیست؟

١- دلایل تعلل خود را در افزایش ساعت مطالعه، یادداشت کنید و برای حل آن ها بکوشید.
برای مثال اگر دلیل تعلل شما نداشتن برنامه منظم است، حتما برای خود برنامه ای تنظیم کنید تا بتوانید پیشروی مناسبی داشته باشید. داشتن برنامه منظم و متعادل به شما کمک می کند بدون نگرانی از فراموش کردن سرفصل ها به مطالعه و مرور مطالب بپردازید.

٢-  همچنین در یک آزمون آزمایشی مناسب شرکت نمایید.

شرکت در یک آزمون آزمایشی، با جامعه آماری بالای شرکت کنندگان و کیفیت استاندارد سوالات آن، به شما کمک می کند تا با جدیت به اجرای برنامه بپردازید و پیشروی مناسبی داشته باشید.

۳- سعی کنید هر بار میزان کمی ساعت مطالعه خود را افزایش دهید.
برای این کار باید حجمی زمانی مطالعه کنید. به این صورت که تعداد تمرین و صفحاتی که در هر واحد مطالعاتی باید مطالعه کنید مشخص کرده و سعی کنید این مقدار را افزایش دهید. برای مثال مشخص کنید در مدت ٩٠ دقیقه می خواهید ۴ صفحه ریاضی مطالعه کرده و ۱۰ تمرین حل کنید، سپس در واحد های بعدی این اعداد را به ۵ صفحه و ۱۲ تمرین برسانید.

۴- لیست اهداف خود را یادداشت کرده و آن را هرروز جلوی چشمان خود قرار دهید و رسیدن به اهداف خود را باور کنید.

زیرا داشتن هدف محرک انجام هرکار و فعالیتی است. بنابراین در روز زمانی را به مرور اهداف خود اختصاص دهید تا انگیزه و انرژی لازم را کسب کنید.

بنابراین با برنامه مطالعاتی مناسبی پیشروی کنید و در یک آزمون آزمایشی مناسب شرکت نمایید تا با افزایش ساعت مطالعه تدریجی خود با استفاده از روش مطالعه حجمی-زمانی بتوانید در امتحانات به موفقیت دست پیدا کنید.

gg