Tag: افکار مثبت و پرانرژی

پیام روز: پاکیزه شو ، پاکیزه شو!

سلام

روزها به واسطه انجام کارهای زیاد، مطالعه و تمرین دروس، به کلاس رفتن و برگشتن از کلاس خسته می‌شویم. اما آنچه بیش از هم موجب انگیزه‌بخشی و آرامش‌مان می‌شود فکر کردن به اهداف و آروزهایی است که به خاطرشان تا این حد به خودمان زحمت و مرارت تحمیل می‌کنیم.

زمانی‌که به روزهای خوب آینده می‌اندیشیم، زمانی که خود را در شرایطی تصور می‌کنیم که اهداف‌مان را بدست آورده‌ایم و به موفقیتی که مد نظرمان بوده است دست پیدا کرده ایم، سرشار از انرژی مثبت می‌شویم. توکّل به خدا و ایمان به این‌که نیروی نامحدود ما را یاری می‌کند تا به اهداف‌مان دست پیدا کنیم ، ریشه‌های ایمان و امید را در ما مستحکم می‌کند. خوب است هر روز چند دقیقه‌ای با افکار مثبت و پرانرژی روح‌مان را پاکیزه کنیم.

index