Tag: اقبال

من و استعدادم ، یک داستان تکراری

سلام

چند نفر از دوستان‌تان را می‌شناسیدکه معتقدند هرچه تلاش می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند؟

چند بارخودتان مطمئن شده‌اید که استعدادتان همین قدر است و بیش از این توانایی رشد و پیشرفت ندارید؟

index

ادامه نوشته