Tag: الله اکبر

تجربه‌ای خوش از آرامشی ناب!

سلام

 وقتی فهرست بلند بالای کارهایی را که باید انجام دهم و درس‌هایی را که باید بخوانم ، می‌‌بینم سرگیجه می‌گیرم. گاهی با خود فکر می‌کنم چگونه با زمانی که در اختیار دارم از عهده‌ی این همه کار بربیایم.

سختی و مشقّت کار به اندازه‌ای است که تاب و توان را می‌کاهد. همین دیشب با چنین افکاری سراغ کتابخانه‌ی کوچک اتاقم رفتم. کتابی را برداشتم و بازکردم. روایتی را خواندم که سخت شگفت زده‌ام کرد. درست پاسخ مشکلم بود.

index

ادامه نوشته

کمک کننده‌ای آمیخته با نور

سلام

وقتی فهرست بلند بالای کارهایی را که باید انجام دهم و درس‌هایی را که باید بخوانم ، می‌‌بینم سرگیجه می‌گیرم.

گاهی با خود فکر می‌کنم چگونه از عهده‌ی این همه کار بربیایم. سختی و مشقّت کار به اندازه‌ای است که تاب و توان را می‌کاهد. همین دیشب با چنین افکاری سراغ کتابخانه‌ی کوچک اتاقم رفتم. کتابی را برداشتم و بازکردم.

در داخل کتاب روایتی را خواندم که سخت حیرت زده‌ام کرد. درست پاسخ مشکلم بود.

316areo

ادامه نوشته