Tag: الکتریسیته و موج

فیزیک پایه را این‌گونه بخوانید و پیشرفت کنید

در این مقاله به بیان راهکارهایی کلیدی برای مطالعه مباحث فیزیک پایه که از اهمیت بسیار بالایی در کنکور سراسری برخوردار هستند می پردازیم.

1- سعی کنید مباحثی را که راحت یاد می‌گیرید حتماً بخوانید. اگر احساس می‌کنید به تمام مباحث به یک اندازه تسلط دارید بهتر است مطالب را به ترتیب زیر مطالعه کنید:

نور هندسی، فشار و ویژگی های ماده، گرما و ترمودینامیک، مکانیک، الکتریسیته و موج

2- مباحث درس فیزیک را موضوعی بخوانید: با این کار، هم در زمان صرفه‌جویی می‌شود و هم مباحث پایه را خوانده‌اید و نیز یادگیری بهتر، پایدارتر و بیش‌تری خواهید داشت.

CollageFisica

ادامه نوشته