Tag: الگو

هم دوست هم رقیب ، فقط یک نفر!

سلام

بهترین دوست‌تان خودتان هستید و بهترین یار و یاورتان هم خودتان. در عین حال بهترین رقیبتان هم خودتان هستید.

بله، تعجب نکنید، بهترین الگو برای رقابت خود شما هستید چون این شمایید که در مسیر تلاش و کوشش هستید و ریزترین و جزئی‌ترین تغییرات خود را هم در اجرا و هم در نتیجه متوجه می‌شوید.

شما می‌دانید چه کردید که موجب رشد و پیشرفت شما شده است و حتی می‌دانید چه زمانهایی چه کارهایی کردید که متأسفانه موجب افت لحظه‌ای یا مقطعی شما شده است.

Gold Guy With Blank Sign

ادامه نوشته