Tag: امادگی برای کنکور

خیلی مراقب سلامتی ات باش!

«کار سخت و حرف عجیب و غریبی نیست این که بپذیری در مسیر پرفراز و نشیب آماده سازی خودت برای کنکور سراسری تنها یکی از کارهایی که باید انجام بدهی کارها و فعّالیّت‌های درسی است. اما در عمل کارهای ظاهراً حاشیه‌ای زیادی وجود دارد که بی‌توجّهی به آن‌ها همان کار اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

این حرف‌های معلّم‌مان بود که در پایان کلاس امروز می‌گفت. نگاهش روی نگاه متعجّب و حیرت زده‌ام ایستاد. نفسی تازه کرد و گفت: «این جور نگاهم نکن . خود تو سرما خورده‌ای و از ابتدای کلاس یک خط در میان سرت روی میز است و به زحمت چشم‌هایت را باز نگه می‌داری.

index

ادامه نوشته