Tag: امام حسن عسكری(ع)

شهادت امام حسن عسكری ‏علیه السلام تسلیت باد

  

نام جگر گوشه‏ اش مهدی(عج) را زمزمه كرد و او را برای واپسین دیدار فرا خواند.او را در آغوش مهربان خود كشید، اما چه زود این میهمانی به آخر رسید. خورشید، هنوز اولین شعاع‏های خود را پرتو افكن نكرده بود كه آفتاب زندگانی امام حسن عسكری‏ علیه السلام به غروب گرایید و چراغ پر فروغ زندگانی اش، به سردی رو كرد و جهانی را در تاریكی ماتم خود فرو برد. غروب خورشید جهان فروز پاكی و تزكیه حضرت امام حسن عسكری ‏علیه السلام را به دوستداران و درس‏آموزان مكتب آن پیشوای بزرگ تسلیت عرض می‏كنیم.

سلام بر تو ای روح همیشه سبز تقوا و عبودیت! سلام بر تو و بهار كوتاهِ عمرت كه خزان زده تند بادهای دشمنی شد! سلام بر نهال پر بركت زندگانی روحانی‏ات، كه پس از عمری اسارت در قفس بی‏رحمی و سنگدلی عاقبت به بی‏كرانِ معراج پر كشید.

emam-hasan-askari-3

ادامه نوشته