Tag: امام حسن عسکری علیه السلام

شتاب نکن ، عجله ممنوع!

سلام

امام حسن عسکری که درود خدا بر او باد، فرموده اند: تا جایی که می توانی تحمّل کنی، دست نیاز به سوی مردم دراز نکن.

زیرا هر روز ، روزیِ تازه‌ای دارد. بدان که پافشاری در درخواست هیبت آدمی را از بین می برد و رنج و سختی به بار می‌آورد.

پس صبر کن تا خداوند دری به رویت بگشاید که به راحتی از آن وارد شوی؛ که احسان ، به آدم اندوهناک و امنیّت ، به آدم فراری وحشتزده چه نزدیک است.

images

ادامه نوشته

خورشید فروزان سامرا

دست بیفشانید و عود بسوزانید که یازدهمین مسافر بهار، از راه می رسد قدم هایش را شکوفه باران کنید

 

ره باز کنید، دلبری آمده است                      بر شیعه امام دیگری آمده است

در مطلع هشتم ربیع الثانی                       میلاد امام عسگری آمده است

***

آمد، سیزدهمین حلقه از منظومه نور،

سیزدهمین آیه از سوره عترت،

و سیزدهمین ساقی میخانه عشق…

***

شهر مدینه شادتر از این نمی شود                         چون که به لطف حق حَسن دومش تویی

 

شکفتن بهار در بهاری دل انگیزتر؛

دمیدن گلِ حُسن در حُسنی فزون تر،

روییدن گلی دلرُباتر در گلستان طاها،

ولادت امام حسن عسکری علیه السلام مبارک باد.

 

امام حسن عسکری علیه السلام:

زاهدترین مردم، کسی است كه حرام را ترك نماید

images

 

ادامه نوشته