Tag: امام حسین

می گویم از کنار زیارت نرفته ها….

می گویم از کنار زیارت نرفته ها
بالا گرفته کار زیارت نرفته ها
 
اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا
این است روزگار زیارت نرفته ها
 
کم می شود اگر چه به انواع مختلف
هر سال از شمار زیارت نرفته ها
 

اما هنوز این «منِ» بیچاره مانده است
در جمع بی قرار زیارت نرفته ها

index

امسال اربعین همه رفتند و مانده بود
هیات در انحصار زیارت نرفته ها
 
انگار بین هیات ما هم نشسته بود
زهرا(س) به انتظار زیارت نرفته ها
 
در روز اربعین همه ما را شناختند
با نام مستعار «زیارت نرفته ها»
 
اما هزار مرتبه شکر خدا که هست
مشهد در اختیار زیارت نرفته ها
 
باب حسین(ع) قسمت آنان که رفته‌اند
باب الرضا(ع) قرار زیارت نرفته‌ها

علت اول دیوانگی ماست حسین / باز از مستیِ دیوانه خبر می آید

بوی سیبِ حرم از سمتِ سحر می آید
قطعِ این فاصله از دستِ تو بر می آید

روز و شب كارِ شما گریه شده می دانم
باز از دامنتان بویِ جگر می آید

كاشكی قدر بدانیم جوانی ها را
زود بر شاخه در این فصل ثمر می آید

 تا نشستیم در این حلقه سرِ مجلسمان
مادرت دست شكسته به كمر می آید

روزها سایه نشینِ قَدمش خورشید است
هر كه در سایه ی این بیرق اگر می آید

می رسد جمعه ای و پیشِ تو دم می گیریم
عاقبت غربتِ این جمع به سر می آید

 تا كه آبی بزند بر لبِ لب تشنه ی ما
مادرِ سینه زنان زود ز در می آید

كفنم پیرهنِ مشكیِ من كاش شود
رنگِ مشكی به كفن هم چقدر می آید

علت اول دیوانگی ماست حسین
باز از مستیِ دیوانه خبر می آید