Tag: امتحان،ادبیات فارسی،دین و زندگی،زبان انگلیسی

12 نکته برای امتحانی موفق (4)

یکی از بخش‌های مهم مطالعه، امتحان است و به دلیل اهمیتی که امتحان دارد باید برای مطالعه‌ی هر امتحانی از روش‌هایی استفاده کنید که بهترین نتایج را در برداشته باشد. در این مقاله‌ها راهکارهایی را برای بهبود شرایط مطالعاتی برای داشتن امتحانی موفق معرفی می‌کنیم تا با اجرای آن‌ها بهترین نتایج را در امتحانات پیش رو بگیرید.

4. شب امتحانی نباشید

ثابت شده است که آمادگی برای امتحان، درست شب قبل از آن و به عبارت دیگر شب امتحانی درس خواندن چندان مؤثر نیست؛ به دلیل آن‌که یکباره می‌خواهید اطلاعات و مطالب بسیار زیادی را فرابگیرید که در حقیقت حفظ همه‌ی این مطالب در مدت کوتاه عملا کاری غیر ممکن است و شما به سختی قادر خواهید بود تا این مطالب را حفظ خواهید کرد. این نکته را شاید بارها شنیده باشید، اما بدانید حقیقت دارد. مطالعه‌ی قبل از شب امتحان و چند بار مرور آن تا امتحان، در حقیقت بهترین و کارآمدترین نوع یادگیری مطالب است. به خصوص در درس‌های تئوری و حفظی مثل ادبیات فارسی،دین و زندگی و زبان انگلیسی بسیار مؤثر است.

logo-design_effective